CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT

 • tfuhytijyhj

  tụhgjhkjh … Đọc Thêm

 • Chỉ phẫu thuật FILLAPROP

  Chỉ phẫu thuật FILLAPROP

  Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tổng hợp không tan, thành phần Polypropylene dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm

 • Chỉ phẫu thuật FILASILK

  Chỉ phẫu thuật FILASILK

  Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tan, thành phần Tơ sợi tự nhiên, dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm

 • Chỉ phẫu thuật Filaxyn

  Chỉ phẫu thuật Filaxyn

  Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tan, thành phần Polydioxanone, dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm

 • Chỉ phẫu thuật FILLAPRON

  Chỉ phẫu thuật FILLAPRON

  Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tan, thành phần Polyglecapron 25 dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm

 • Chỉ phẫu thuật Megasorb Rapid

  Chỉ phẫu thuật Megasorb Rapid

  Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tan nhanh, thành phần Polyglycolic Acid, dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm

 • Chỉ phẫu thuật Megasorb T+và Megasorb Plus

  Chỉ phẫu thuật Megasorb T+và Megasorb Plus

  Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tan, thành phần Polyglycolic Acid, có tẩm chất kháng khuẩn Chlohexidine( Megasorb Plus) và Triclosan( Megasorb T+), dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo … Đọc Thêm

 • Chỉ phẫu thuật Megasorb

  Chỉ phẫu thuật Megasorb

  Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tan, thành phần Polyglycolic acid, dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm

 • Chỉ khâu phẫu thuật MITSU C+

  Chỉ khâu phẫu thuật MITSU C+

  Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tan, thành phần Polyglactin 910 có tẩm chất kháng khuẩn Chlohexidine, dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm

 • Chỉ khâu phẫu thuật MITSU FST

  Chỉ khâu phẫu thuật MITSU FST

  Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tan nhanh, thành phần Polyglactin 910, dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu  … Đọc Thêm

 • Chỉ khâu phẫu thuật MITSU

  Chỉ khâu phẫu thuật MITSU

  Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tan, thành phần Polyglactin 910, dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu  … Đọc Thêm