CHỈ PHẪU THUẬT KHÔNG TIÊU

  • Chỉ phẫu thuật FILLAPROP

    Chỉ phẫu thuật FILLAPROP

    Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tổng hợp không tan, thành phần Polypropylene dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm

  • Chỉ phẫu thuật FILASILK

    Chỉ phẫu thuật FILASILK

    Hãng sản xuất: Meril Endo SurgeryXuất xứ: Ấn ĐộĐược phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị MetechChỉ khâu phẫu thuật tan, thành phần Tơ sợi tự nhiên, dùng cho phẫu thuậtKích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm