CHỈ PHẪU THUẬT KHÔNG TIÊU

  • Chỉ phẫu thuật FILLAPROP

    Chỉ phẫu thuật FILLAPROP

    Hãng sản xuất: Meril Endo Surgery Xuất xứ: Ấn Độ Được phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị Metech Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp không tan, thành phần Polypropylene dùng cho phẫu thuật Kích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm

  • Chỉ phẫu thuật FILASILK

    Chỉ phẫu thuật FILASILK

    Hãng sản xuất: Meril Endo Surgery Xuất xứ: Ấn Độ Được phân phối bởi: Công ty cổ phần thiết bị Metech Chỉ khâu phẫu thuật tan, thành phần Tơ sợi tự nhiên, dùng cho phẫu thuật Kích thước: Tất cả các cỡ theo yêu cầu … Đọc Thêm