KÌM MANG CLIP KẸP MẠCH MÁU BẰNG TITAN

  • Giá sản phẩm: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: Symetry Surgical

Đặt mua

Mô tả sản phẩm

Kìm mang clip kẹp mạch máu bằng Titan dùng cho phẫu thuật

Danh sách sản phẩm kìm mang clip kẹp mạch máu bằng Titan có sẵn

Kìm mang clip kẹp mạch máu mổ mở:

Sản phẩm số Cỡ Clip Độ dài SureGrip™ Kiểu hàm kéo
70262 Applier, nhỏ, hẹp 6’’  15cm Không Cong
70282 Applier, nhỏ, hẹp 8’’  20cm Cong
70282L Applier, nhỏ, hẹp, dài 8’’  20cm Cong
70285 Applier, nhỏ, hẹp 8’’  20cm 55˚
70285L Applier, nhỏ, hẹp, dài 8’’  20cm 55˚
70212 Applier, nhỏ, hẹp 11’’  28cm Cong
70212L Applier, nhỏ, hẹp, dài 11’’  28cm Cong
70362 Applier, nhỏ, rộng 6’’  15cm Không Cong
70382 Applier, nhỏ, rộng 8’’  20cm 55˚
70385 Applier, nhỏ, rộng 8’’  20cm Cong
70312 Applier, nhỏ, rộng 11’’  28cm Cong
70462 Applier, Cỡ TB 6’’  15cm Không Cong
70482 Applier, Cỡ TB 8’’  20cm 55˚
70485 Applier, Cỡ TB 8’’  20cm Cong
70412 Applier, Cỡ TB 11’’  28cm 55˚
70415 Applier, Cỡ TB 11’’  28cm 70˚
70417 Applier, Cỡ TB 11’’  28cm Cong
70582 Applier, Cỡ TB lớn 8’’  20cm Không Cong
70585 Applier, Cỡ TB lớn 8’’  20cm Không 55˚
70512 Applier, Cỡ TB lớn 11’’  28cm Cong
70515 Applier  cỡ TB lớn 11’’  28cm 55˚
70682 Applier cỡ lớn 8’’  20cm Không Cong
70685 Applier cỡ lớn 8’’  20cm Không 55˚
70612 Applier cỡ lớn 11’’  28cm Cong
70615 Applier cỡ lớn 11’’  28cm 55˚
70617 Applier cỡ lớn 11’’  28cm 70˚
70060 Dụng cụ tháo gỡ- các cỡ 6’’  15cm Thẳng
70010 Dụng cụ tháo gỡ- các cỡ 11’’  28cm Cong

Kìm mang clip kẹp mạch máu dùng cho phẫu thuật nội soi

Sản phẩm số                     Cỡ Clip          Độ dài Đường kính Kiểu hàm kéo
80402X                     TB 13’’  33cm 7mm Cong
80502X                     TB lớn 13’’  33cm 10/11 mm Cong
90502                     TB lớn 18’’ 45cm 10/11 mm Cong
80602                     Lớn 13’’  33cm 12mm Cong